Diecézní charita ostravsko-opavská neposkytuje hledané služby.

Nalezené služby v diecézi

Nalezena 1 služba
Typ služby: AD pro matky s dětmi
Poskytovatel: Charita Ostrava
Místo poskytování: Kapitolní 1475/14, Ostrava-Zábřeh 70030
Více