Adresář

Beskydské centrum duševního zdraví

Tel.: 704 600 368
E. Krásnohorské 249, Frýdek-Místek, 738 01
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Beskydské centrum duševního zdraví funguje na základě spolupráce Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. a Charity Frýdek-Místek. Svou činnost zahájilo dne 1. 7. 2020. Centrum vzniklo v návaznosti na proces Reformy psychiatrické péče, jejímž cílem je zvyšování kvality života osob s duševním onemocněním.