Adresář

Charitní domov sv. Mikuláše

Tel.: 595 020 550, 603 501 993
Hlučínská 1330/7a, Ludgeřovice, 747 14
Vedoucí služby: Mgr. Ivana Kostková, DiS - vedoucí domova
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby:

Dopravu osoby do a/nebo z místa, které označí v rámci regionů Ostravsko a Hlučínsko.

Společné výlety

Manikúra a pedikúra

 

Charitní Domov sv. Mikuláše usiluje o to, aby v něm nalezli svůj nový domov senioři, kteří již nemohou zůstat ve svém domácím prostředí. Mohou zde prožít své stáří obklopeni laskavou péčí, zajišťující jejich potřeby, ale zároveň stáří svobodné a aktivní, prožívané v úzkém kontaktu s rodinou i vrstevníky. Cílovou skupinou jsou senioři od 65 let, kteří potřebují podporu v nepříznivé sociální situaci, v níž se nacházejí pro ztrátu soběstačnosti, chronickou chorobu, věk, osamělost, zdravotní postižení, sociálně znevýhodňující prostředí, neschopnost zabezpečovat své životní potřeby. Na poskytování služby se podílí tým odborně proškolených pracovníků, kteří musí splňovat požadované osobnostní a morální předpoklady.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Ivana Kostková, DiS - vedoucí domova