Adresář

Charitní dům sv. Františka - noclehárna

Tel.: 599 527 496, 737 553 171
Sirotčí 683/41, Ostrava-Vítkovice, 703 00
Vedoucí služby: Jiří Linart - vedoucí střediska
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, psychosociální poradenství
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Bc. Václav Jícha - vedoucí přímé péče
Kamil Kopřiva, DiS. - sociální pracovník
Jiří Linart - vedoucí střediska