Adresář

Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi

Tel.: 599 527 494, 731 628 527
Jedličkova 1357/8, Ostrava-Zábřeh, 700 30
Vedoucí služby: Bc. Petr Matěj - vedoucí střediska
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Bc. Petr Burda - sociální pracovník
Bc. Petr Matěj - vedoucí střediska