Adresář

Charitní ošetřovatelská služba

Tel.: 595 042 368, 603 502 779
U Bašty 275/3, Hlučín, 748 01
Vedoucí služby: Pavla Cigánová - vedoucí ošetřovatelské služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Charitní ošetřovatelská služba zajišťuje ošetřovatelskou péči v domácím prostředí. Je určena pacientům všech diagnostických skupin, bez rozdílu věku, u kterých není nutná hospitalizace, ale jejich stav vyžaduje pravidelnou kvalifikovanou péči. Ošetřovatelská služba je registrovaná na Krajském úřadě jako nestátní zdravotnické zařízení. Tato péče je indikována praktickým lékařem nebo zdravotnickým zařízením a je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. 

Organizace

Seznam lidí

Pavla Cigánová - vedoucí ošetřovatelské služby