Adresář

Charitní pečovatelská služba v rodinách

Tel.: 595 042 368, 603 502 753
U Bašty 275/3, Hlučín, 748 01
Vedoucí služby: Andrea Strachotová, DiS. - vedoucí pečovatelské služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

služby pedikúra, manikúra

služby sobota, neděle a svátky 

služby nad rámec běžného provozu

Charitní pečovatelská služba je veřejným závazkem a může se o ni svobodně ucházet každý občan. Je poskytována pečovatelkou na žádost klienta nebo rodinných příslušníků, na doporučení ošetřujícího lékaře nebo sociálních pracovníků obecních úřadů nebo nemocnic. Tato služba je hrazena uživatelem dle platného ceníku pečovatelských služeb. Naší snahou je pomoci lidem zůstat v jejich přirozeném domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších, rodiny a přátel, kde je jim lépe.

Organizace

Seznam lidí

Andrea Strachotová, DiS. - vedoucí pečovatelské služby