Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 725 104 445, 554 611 366
Hlubčická 297/3, Krnov, 794 01
Vedoucí služby: Bc. Miroslava Ivanovová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

dohled nad dospělou osobou (max. 2 hod.), vyřizování osovních záležitostí uživatele služebním telefonem, zapůjčení termojídlonosiče (2 ks)

"Pouze láska, porozumění, laskavost, péče o druhé a pokora dávají našemu životu smysl."

Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytovat praktickou pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, nemoci, či zranění a podporovat úsilí uživatele setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Poskytováním optimálních služeb doprovázet uživatele v jeho obtížné situaci a v případě zájmu zprostředkovat duchovní pomoc

Cílová skupina – komu je naše služba určena

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 •  

 

Úkony pečovatelské služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Časový rozsah služby

 • Pondělí – pátek, od 7 do 20 hod. poskytujeme: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti,  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Víkendy a svátky, od 7 do 20 hod. poskytujeme: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

 

Organizace

Seznam lidí