Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 554 611 366, 725 104 445
Vedoucí služby: Bc. Miroslava Ivanovová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

dohled nad dospělou osobou (max. 2 hod.)

vyřizování osovních záležitostí uživatele služebním telefonem

zapůjčení termojídlonosiče (2 ks)

CHPS je terénní služba poskytována cílové skupině v pracovní dny od 7:00 hod do 21:00 hod, taktéž informace o možnostech poskytnutí pečovatelské služby, jsou pracovníky Charity Krnov podávány pouze v pracovní dny od 7: 00 - 15:30 hod.

Organizace

Seznam lidí