Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 554 611 366, 725 104 445
Hlubčická 297/3, Krnov, 794 01
Vedoucí služby: Bc. Miroslava Ivanovová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

dohled nad dospělou osobou (max. 2 hod.), vyřizování osovních záležitostí uživatele služebním telefonem, zapůjčení termojídlonosiče (2 ks)

"Pouze láska, porozumění, laskavost, péče o druhé a pokora dávají našemu životu smysl."

Posláním Charitní pečovatelské služby je poskytovat praktickou pomoc osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, nemoci, či zranění a podporovat úsilí uživatele setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Poskytováním optimálních služeb doprovázet uživatele v jeho obtížné situaci a v případě zájmu zprostředkovat duchovní pomoc.

Hlavní cíle služby

 • zajistit bezpečné a odborné služby,
 • umožnit uživatelům služby udržovat kontakt se svými blízkými a přáteli,
 • zachovat soběstačnost a dosavadní způsob života uživatelů služby,
 • zmírnit osamělost a bezmocnost.

Cílová skupina – komu je naše služba určena

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • senioři

Úkony pečovatelské služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (teplé jídlo),
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Časový rozsah služby

 • Pondělí – pátek, od 7 do 20 hod. poskytujeme: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti,  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Víkendy a svátky, od 7 do 20 hod. poskytujeme: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Zásady poskytování pečovatelské služby

 • Odpovědnost - vedeme uživatele služby k vědomí odpovědnosti za řešení své nepříznivé situace a práva rozhodovat o svých záležitostech,
 • Lidskost - přístup vycházející z křesťanských principů - rovnost, ochota, slušnost, vlídnost, zodpovědnost,
 • Individuální přístup - uznání a respektování jedinečnosti a svobodné vůle každého člověka,
 • Dostupnost - dosažitelnost služeb pro naši cílovou skupinu,
 • Odbornost - důraz na odbornou způsobilost a pravidelné vzdělávání pracovníků, preferování podpory před péčí a průběžné kontroly kvality služby,
 • Diskrétnost - ochrana soukromí a intimity uživatele, zachovávání mlčenlivosti, získávání důvěry mezi uživatelem a pracovníkem CHPS,
 • Flexibilita - pružnost a komplexnost poskytovaných služeb,  přizpůsobení změnám uživatele,
 • Duchovní pomoc - vstřícnost k duchovním potřebám klienta.

Organizace

Seznam lidí