Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 731 077 737
Zámecké nám. 2, Jeseník, 790 01
Vedoucí služby: Mgr. Hana Netopilová - vedoucí a sociální pracovnice
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: odvoz nebo dovoz autem CHJ

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Hana Netopilová - vedoucí a sociální pracovnice
Žaneta Kargerová - pečovatelka (Žulovsko)
Pavla Macíková - pečovatelka (Javornicko)
Hana Machů - pečovatelka (Vidnavsko)
Kalyna Poláchová - pečovatelka (Vidnavsko)