Adresář

Charitní pečovatelská služba

Tel.: 556 400 066, 608 535 651
Malá strana 460, Studénka, 742 13
Vedoucí služby: Bc. Jana Špačinská, DiS. - vedoucí služby a sociální pracovnice
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:
  • doprava autem Studénka, Bílovec
  • použití charitního vysavače
  • Registrovaná sociální služba - pečovatelská služba. 
  • Poskytování úkonů pečovatelské služby ve vlastním sociálním prostředí uživatelů.  

OKRUH OSOB

  • Cílovou skupinu tvoří senioři i mladší občané se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, kteří jsou závislí na péči druhé osoby nebo potřebují dočasnou pomoc ve své nepříznivé životní situaci, která byla způsobena zhoršeným zdravotním stavem, nebo úrazem.

Pečovatelskou službu nejsme schopni poskytnout z těchto důvodů:

  • kapacita služby je naplněna
  • péče je mimo obce, kde služby poskytujeme
  • je požadována služba, kterou neposkytujeme.

Organizace

Seznam lidí

Bc. Jana Špačinská, DiS. - vedoucí služby a sociální pracovnice
Kristýna Kavanová - koordinátor služby
Bc. Jarmila Pomikálková, DiS. - ředitelka Charity Studénka
Mgr. Linda Fabiánová - sociální pracovník