Adresář

Charitní šatník

Tel.: 603 549 107
Vedoucí služby: Ing Jaroslava Petřkovská - vedoucí
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování:
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí