Adresář

Charitní služby pro domácnosti

Tel.: 733 625 925
Hrabinská 458/33, Český Těšín, 737 01
Vedoucí služby: Danuta Juroszek - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Charitní služby pro domácnosti nabízí pomoc při péči o dům a domácnost. Nejedná se o registrovanou sociální službu, dle zákona o soc. službách, ale nástavbu, doplňkovou službu pro seniory a osoby s omezenou soběstačností.

Seznam lidí

Danuta Juroszek - vedoucí služby