Adresář

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory

Tel.: 599 527 590, 731 131 951
Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh, 700 30
Vedoucí služby: Bc. Veronika Curylová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: práce na orientaci v prostoru a času, podpora a rozvoj komunikace, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Danuše Hanáková - pracovník sociálních služeb