Adresář

Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně

Tel.: 737 558 112
SBDI, Hrabyně 201, Hrabyně, 747 67
Vedoucí služby: Bc. Šárka Tichá, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Organizace

Seznam lidí