Adresář

Charitní Taxík

Tel.: 733 625 952
Hrabinská 458/33, Český Těšín, 737 01
Vedoucí služby: Danuta Juroszek - vedoucí služby
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: možnost dopravy osob se sníženou mobilitou
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Danuta Juroszek - vedoucí služby