Adresář

Charitní týdenní stacionář

Tel.: 732 178 121
Mariánské nám. 1287, Frýdek-Místek, 738 01
Vedoucí služby: Mgr. Darja Hamalová - vedoucí střediska, sociální pracovník
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby: NE

Týdenní stacionář poskytuje služby osobám se sníženou soběstačností ve věku od 55 let a to osoby s poruchami zraku, sluchu, osoby s lehkým stupněm demence a onemocněním pohybového ústrojí a interním onemocněním.

Seznam lidí

Mgr. Darja Hamalová - vedoucí střediska, sociální pracovník
Martina Škarková, Dis. - sociální pracovník