Adresář

Chráněná dílna separace odpadů

Tel.: 596 251 278, 596 251 288
Frýdecká 680/444, Ostrava - Kunčice, 719 00
Vedoucí služby: Karel Pravda - vedoucí
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: poskytnutí pracovně-společenského uplatnění
Fakultativní služby: NE

Chráněné dílny jsou pracoviště provozované právnickými a fyzickými osobami, vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.

Seznam lidí

Karel Pravda - vedoucí