Adresář

Denní stacionář sv. Josefa

Tel.: 733 581 485
Bukovecká 479, Jablunkov, 739 91
Vedoucí služby: Mgr. Tereza Niedobová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby: NE

je registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách od roku 2007. Služba je hrazená dle schváleného ceníku.

Organizace

Seznam lidí