Adresář

Denní stacionář

Tel.: 606 771 038
Hlubčická 297/3, Krnov, 794 01
Vedoucí služby: Marcela Harasimová - vedoucí
Způsob poskytování:
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby:

Doprava pro uživatelé služby

Dopomoc u přepravy (doprovod do bytu)

Celková koupel nad rámec standardní služby

Dohled nad podáváním léků a příprava léků

Vyřizování osobních záležitosí (např. návštěva lékaře, pochůzky, kadeřník, pedikůra)

Posláním Denního stacionáře v Krnově je předcházet osamělosti a mírnit sociální vyloučení seniorů a osob s tělesným postižením. Podporujeme jejich soběstačnost, vytváříme příjemné prostředí pro jejich setkávání s vrstevníky a aktivní využívání volného času. Přispíváme k tomu, aby prožívali svůj život radostně a důstojně .

Údaje služby:

Forma poskytování sociálních služeb: ambulantní

Kapacita ambulantní formy poskytování: počet klientů 15

Doba poskytování služby: v pracovní dny od 7:00 hod do 16:00 hod, taktéž informace o poskytování sociální služby, jsou podávány pracovníky Charity Krnov v pracovní dny.

 

Organizace

Seznam lidí

Marcela Harasimová - vedoucí