Adresář

Domov pokojného stáří sv. Františka - domov se zvláštním režimem

Tel.: 584 440 355, 584 452 242
Lidická 89, Javorník, 790 70
Vedoucí služby: ThLic. Mgr. Zbigniew Romankiewicz - vedoucí domova
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby:

telefonní hovory, odvoz nebo dovoz autem Charity Jeseník

Organizace

Seznam lidí

Radka Trunečková - vedoucí zdravotních služeb
Bc. Anna Kettnerová - sociální pracovnice
Vladimíra Stehlíková - vrchní sestra