Adresář

Domov pokojného stáří sv. Hedviky

Tel.: 584 435 136
Mírové nám. 66, Vidnava, 790 55
Vedoucí služby: Jaroslava Švecová - vedoucí domova
Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, společenské a zájmové aktivity
Fakultativní služby:

telefonní hovory, dovoz a odvoz autem Charity Jeseník

Organizace

Seznam lidí

Jaroslava Švecová - vedoucí domova
Radka Trunečková - vedoucí zdravotních služeb
Mgr. Diana Burďáková - sociální pracovnice
Bc. Jana Palečková - sociální pracovnice
Lucie Rábková - vrchní sestra
Jarmila Salvová - koordinátorka péče