Adresář

Hospic sv. Lukáše - zařízení pro lidi v terminálním stádiu života

Tel.: 599 508 505, 733 676 641
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice, 700 30
Vedoucí služby: Bc. Renata Dercz - SM. Klára - vedoucí Hospice sv. Lukáše
Cílové skupiny: osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, poskytnutí stravy, duchovní asistence, péče o umírající a jejich rodiny, služba doprovázení, poskytnutí lůžka, bohoslužby, psychologické poradenství
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Alexandra Čubová - přijetí do lůžkové péče, prohlídky hospice, poradenství, Po-Pá 8-16 h
Mgr. Marie Šimpachová - sociální pracovník
Silvie Bartuselská, DiS. - sociální pracovník
Bc. Renata Dercz - SM. Klára - vedoucí Hospice sv. Lukáše