Adresář

Klub Nezbeda

Tel.: 733 433 177
F. Čejky 450, Frýdek-Místek, 738 01
Vedoucí služby: Jana Boščíková - vedoucí střediska
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Klub Nezbeda je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 6-20 let, které většinu svého volného času tráví pasivně a na ulici a jsou ohroženy rizikovým způsobem života.

Seznam lidí

Jana Boščíková - vedoucí střediska
Adéla Juřicová, DiS. - sociální pracovník, zástupce vedoucí
Jana Maluchová - pracovník v sociálních službách
Dagmar Bláha - pracovník v sociálních službách
Kateřina Kubánková - pracovník v sociálních službách