Adresář

NDC

Tel.: 556 709 240
Dolní brána 57, Nový Jičín, 741 01
Vedoucí služby: Bc Marek Procházka - vedoucí
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: NE

Poslání
V nízkoprahovém denním centru v Novém Jičíně pomáháme mužům i ženám bez přístřeší v jejich nepříznivé životní situaci. Poskytneme vám takové informace, které vám pomohou v jejím překonání či vyřešení. Současně vám umožníme samostatně si připravit stravu a provést osobní hygienu. Podpoříme vás v tom, abyste si v životě dokázali lépe sami poradit.

Našim cílem je, aby
člověk – uživatel služby NDC – měl naplněny základní životní potřeby (je nasycen, umyt);
aby se zorientoval ve svých závazcích a povinnostech, věděl kam se obrátit pro další podporu a v bezpečném prostředí NDC se rozhodl svoji situaci řešit a učinil k tomu první kroky;
aby se zajímal o svůj zdravotní stav, svoji případnou závislost udržel v přiměřených mezích;
aby byl schopen trvale žít bez podpory nízkoprahového denního centra.

Cílová skupina
Muži a ženy bez přístřeší od věku 18 let, kteří jsou v sebeobsluze soběstační (výjimkou je osobní hygiena, při které můžeme poskytnout pomoc).

Kde a kdy je služba poskytována
Služba nízkoprahové denní centrum je poskytována na adrese Dolní brána 2075/57 v Novém Jičíně a to v pracovních dnech od 10.00 do 15.00 hod.

Seznam lidí

Bc Marek Procházka - vedoucí