Adresář

Nízkoprahový klub Vesnička

Tel.: 731 609 868
Betonářská 790/12, Ostrava-Muglinov, 712 00
Vedoucí služby: Bc. Andrea Šlauerová - vedoucí sociální služby
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Andrea Šlauerová - vedoucí sociální služby
Bc. Dagmar Hercegová - sociální pracovnice
Radek Nogol - pracovník v sociálních službách
Bc. Radka Večeřová - sociální pracovnice