Adresář

Šatník Charity Ostrava

Tel.: 553 034 198, 603 247 707
Jeremenkova 154/8, Ostrava-Vítkovice, 703 00
Vedoucí služby: Jiří Linart - vedoucí střediska
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí ošacení
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Alena Šaitarová - asistent pro humanitární pomoc
Jiří Linart - vedoucí střediska