Adresář

Sociálně terapeutická dílna Ludgeřovice

Tel.: 595 053 929, 603 502 618
Hlučínská 1330/7a, Ludgeřovice, 747 14
Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Wojtas - vedoucí sociálně terapeutické dílny
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby: NE

Služba sociálně terapeutické dílny je nabízena osobám nad 15 let, které nejsou z důvodu zdravotního postižení umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. (Jsou to lidé těžce tělesně postižení, osoby s duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, lidé po úraze, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík, aj.) Dále těm lidem, kteří se z důvodu zhoršení zdravotního stavu dostali do těžké psychické a životní situace a jsou v důsledku toho ohroženi sociálním vyloučením a hrozí jim nebo mají narušený kontakt s běžným prostředím. Služba je poskytována zdarma. Hradí se pouze strava, která je volitelnou součástí poskytovaných služeb. Posláním Sociálně terapeutické dílny Ludgeřovice je podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením při upevňování pracovních návyků a dovedností. Poskytujeme klientům podporu při prosazování a naplňování práva žít samostatný, soběstačný a plnohodnotný život ve společnosti, s odpovídajícím dílem zodpovědnosti za sebe, své jednání a svobodné rozhodování.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Kateřina Wojtas - vedoucí sociálně terapeutické dílny