Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. et Mgr. Hana Baránková

vedoucí Poradenského centra
Tel: 603 356 766     38AkO05jWgxy.Z4WH-uk87j71fkmb

Silvie Bartuselská, DiS.

sociální pracovník
Tel: 733 676 641     7nxk9WigYbnv474WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Žaneta Bébarová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 734 797 240     g8Ao-Z2809nB5f56LToyYeca95prRb~lW5pJ

M. Div. Ráchel Benešová, DiS.

terénní sociální pracovník
Tel: 737 813 578     ~8prV-280grC5f56LTprRb~lW~zhTj

Marie Bennková

vedoucí střediska
Tel: 553 793 459, 739 002 711     YaqFQOQ938Es-ZehWonhTj

Bc. Adriana Bernatíková

sociální pracovník
Tel: 733 166 598     WeMlVd54%hpsR-daVX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Danuše Bernkopfová

zdravotnický pracovník
Tel: 731 693 660     6hBBU7d7ahEk97il0gpoQOQl~bAoTW7%WkvDRW7r

Mgr. Vladimíra Berousková

vedoucí
Tel: 733 676 601, 599 508 504     6kLC-~-6LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ

Taťána Bílasová

vedoucí oddělení B Oázy pokoje
Tel: 732 997 148     -8Mk6~ag5.klQOQ938Es-Z-eT-M

Bc. Dominika Bitnerová, DiS.

sociální pracovník Beskydského centra duševního zdraví
Tel: 603 934 305     Zhzs47a7T9vD43hgc8m%C1.7~bGkW_29g

Dagmar Bláha

pracovník v sociálních službách
Tel: 737 245 265     Z8twRb2878ukQOQ938Es-Z-eT-M

Ing. Marek Blahut

vedoucí útvaru služeb sociální prevence
Tel: 596 783 011, 739 521 640     88Eo1W6dWaHDQOQg%mEk.Z2938Es-Z29g

Bedřich Blažek

řidič Senior přepravy
Tel: 732 881 179    

Lucie Bledowská

Osobní asistentka
Tel: 731 693 660     6hBBU7d7ahEk97il0gpoQOQl~bAoTW7%WkvDRW7r

Mgr. Taťána Boháčová

hlavní projektový manažer, koordinátor GDPR
Tel: 596 787 691, 731 678 821     a8Gk4Z28-anm5f56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ

Jana Boščíková

vedoucí klubu Nezbeda, pracovník v sociálních službách
Tel: 733 433 177     6eHl43p80_njGK7%WkvDR4c4Ys

Lenka Branná

Osobní asistentka
Tel: 731 693 660     6hBBU7d7ahEk97il0gpoQOQl~bAoTW7%WkvDRW7r