Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

František Horsák

ředitel
Tel: 553 775 370, 731 625 640     1knx-7i_65uy8c5cVX~r8Z6q9.kmYZhaa8kmb

Jan Hanuš

ředitel
Tel: 553 612 780, 604 942 250     38AE9YUSYanBZd5g_8IkO1p

Monika Hajdučková, DiS.

asistentka ředitele
Tel: 596 237 831, 731 625 844     8hAs1Z2%WcqET9enW7c-R-9pWgqBO1.7~bGkO1p

Ing. Gabriela Hořínková

zástupkyně ředitele pro ekonomiku, interní auditorka
Tel: 731 625 864     28oBZ3b7TaBBZ.agc8m%C27%-hkmYZhaa8kmb

Martina Hezinová

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 731 075 802     88EDZ.543.Ms4~l7VX~yUbo4YanBZd54Ys

Bc. Martina Horváthová, DiS.

vedoucí služby, sociální pracovník
Tel: 733 676 651     88EDZ.54-kyy.Z4WH9Br__~fT-uk87j7T-M

Bc. Martina Hluchníková

vedoucí útvaru hospicových služeb
Tel: 599 508 505, 703 891 070     88EDZ.543eHmY.~c-onjGKekaknFRW7%WkvDRW7r

Ing. Miroslav Hodeček

vedoucí útvaru sociálního začleňování
Tel: 731 625 873, 596 241 144     8bEy9-5nTaBnV19cVX~nT6egT-uk87j7T-M

Bc. Radka Heliošová, DiS.

vedoucí sekce terénních a ambulantních služeb, sociální pracovník
Tel: 734 300 828     ~8quRW._7bBC5f56LTpo99ol0lvxO1.7~bGkO1p

Bc. Kateřina Hajdušková

vedoucí pracovnice
Tel: 603 287 959, 558 711 704     68Go87d7TantUeic-onjGK7_%dLDVc~fT-uk87j7T-M

Ing. Stanislava Hrůzková

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 605 553 813     %mnxZcb7c8kr8epc-onjGK7%WkvDR4c4Ys

Mgr. Martin Hořínek

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 605 232 813     88EDZ.2%-kvxV94WH-uk87j71fkmb

Ing. Pavel Hrtús

vedoucí provozního úseku Domu pokojného stáří
Tel: 731 513 941     _8Io2W.janFjGK7%WkvDR4c4Ys

Mgr. Miroslav Hodeček

Vedoucí Střediska humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
Tel: 734 792 048     8bEy9-5nTaBnV19cTfyjGK893hBhT65j4mnhTj

Alina Humel

propagační pracovník
Tel: 605 205 638     WevxRW.m8.yjGK7_%dLDVc~fT-uk87j7T-M

Bc. Nikola Hrtúsová

vedoucí zdravotního úseku Dům pokojného stáří
Tel: 734 786 299     9bxy2Z2%~mHC5f56LTprRb~lW~zhTj