Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Andrea Kostelníková

vedoucí půjčovny pomůcek a administrativní pracovnice
Tel: 595 043 275, 731 354 877     WgqBVZ2c-lGo2.~c-onjGK7%WkvDR6bmYbAhTj

Bc. Kateřina Kaniová, DiS.

vedoucí osobní asistence
Tel: 595 043 275, 605 221 188     c.qy_1~4-8m%C1.7~bGkY-k94gkmb

Mgr. Ivana Kostková, DiS

vedoucí Charitního domova sv. Mikuláše
Tel: 603 501 993     4onxRWag%mxy.Z4WH-uk87j73eHmZ.29g

Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS.

vedoucí organizace
Tel: 736 766 021, 593 035 046     4gsyQOQ8-aHwZ.2938Es-Z29g

Ing. Monika Klimková

ředitelka Charity Český Těšín
Tel: 603 462 292     8hAs1Z2c7bzu5f56LTpo99ol0lvxO1.7~bGkO1p

Bc. Ivana Kryštofová

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 608 535 651, 556 400 066     4onxRWajflGyW~l7VX~C-e8_9dnhT65j4mnhTj

Ing. Dalibor Kraut

vedoucí Útvaru pro vztahy s veřejností
Tel: 596 787 691, 731 625 853     Z8ysS~h46knE-YUS-lGBRf54YanBZd54Ys

Jarmila Kundračíková

vedoucí služby PS a OA, koordinátor terénní péče
Tel: 604 830 779     58EwZ-546nAn8Z7a6hIkQOQ.~.AC-Zj4YanBZd54Ys

Pavlína Králová, DiS.

manager sekce soc. služeb
Tel: 553 612 780, 721 212 162     6knv5f56LTprRb~lWhCk.Z29g

Josef Kubaczka

Pracovník komepnzačních pomůcek, skladník, údržbář
Tel: 558 993 587     5hFoWWamX8pJ1Z4WHmEs4374YanBZd54Ys

Bc. Karla Kunčíková

administrativní pracovník
Tel: 605 597 329     68EvRWam9-vu5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ

Jitka Koláčová

pověřena vedením dílny Kooperace
Tel: 555 333 642, 731 619 375     5bGuRWag78py.Z4WH8yo%Zd-~5prRb~lW5pJ

Mgr. Magda Kamradková

právník, fundraiser
Tel: 596 783 011, 731 603 296     88tnRWa78knn1~l7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Jana Konopková

vedoucí střediska
Tel: 553 616 648     8knFV.990dm%C1.7~bGk5%5nW5pJ

Aleš Krajča

IT pracovník a pracovník kompenzačních pomůcek
Tel: 558 993 587     WerCO9h75-njGKjj4grmO1.7~bGkO1p

Mgr. Martina Krhutová

koordinátor dobrovolnického centra, fundraiser
Tel: 596 783 011, 733 676 692     88EDZ.546kuE-~l7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Lucie Kamrádová

vedoucí střediska
Tel: 553 623 171, 604 111 837     YaBz9YUSYanBZd5g_8IkO1p