Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Pavel Sobol

ředitel
Tel: 603 184 049     _8Io2WigXhyjGK7%WkvDR6bmYbAhTj

Andrea Strachotová, DiS.

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 595 042 368, 603 502 753     WgqBVZ2kaknmY~jgc8m%C1.7~bGkY-k94gkmb

Ing. Tomáš Schaffartzik

zástupce ředitele, manager sekce chráněného zaměstnání, vedoucí střediska
Tel: 553 764 057, 734 435 234     %-ukW45jasvuQOQ938Es-ZehWonhTj

Bc. Andrea Szotkowská

vedoucí Charitní pečovatelské služby
Tel: 731 489 675     YaCCQOQbW9yE49enT-uk87j7T-M

Bc. Renata Sedláková

vedoucí zdravotního úseku
Tel: 737 805 304     ~.Ak-Z2k0_yk1~l7VX~yUbo4YanBZd54Ys

Kateřina Súkupová

ekonomka
Tel: 584 440 102, 730 844 495     68Go87d7TlHu_%enW7c-03i_9bxhT65j4mnhTj

Ing. Eliška Salová

ekonomka
Tel: 584 440 102, 730 844 495     0evC1Z2kWeBFRYUS5.Fo47a4YanBZd54Ys

Čestmír Strachota

vedoucí Stolařské dílny
Tel: 555 333 640, 731 625 850     Y.FD37h4%mEkT6elW7c-R-9pWgqBO1.7~bGkO1p

Mgr. Libor Schoffer

administrativní pracovník Stolařské dílny
Tel: 555 333 641     7boy8Wi93hspVb4WH8yo%Zd-~5prRb~lW5pJ

Ing. Czeslaw Szymik

vedoucí Technicko-investičního útvaru
Tel: 596 787 691, 734 355 611     YsrC2Zm4%sLwZ94WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M

Bc. Zdeněk Staněk, DiS.

ved. soc. pracovník - Chráněné bydlení, zástupce ředitele
Tel: 555 333 644, 731 625 839     g_rxV92ka8Ao1YUSWerHR.8jT-uk87j7T-M

Bc. Jarmila Schieleová

sociální pracovník - Poradna sv. Alexandra
Tel: 596 611 207, 731 625 840     58EwZ-54%-usV-9gc8m%CZb_e8An8W7%WkvDRW7r

Libuše Smějová

vedoucí střediska
Tel: 553 623 171, 737 999 979     _hxy0.oh~bFDRf4WH-uk87j7-inFRW7r

Vladimíra Stehlíková

vrchní sestra DPS sv. Františka
Tel: 731 422 055     cennZ_~jW5FDV6ba6hIkQOQb0lrxZ92938Es-Z29g

Jarmila Salvová

koordinátorka péče
Tel: 604 173 534     58EwZ-54%8yF5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ