Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Lenka Zahradníková

zástupkyně ředitelky, vedoucí pracovnice
Tel: 731 520 068, 558 736 910     7.AuRWp73knn47agc8m%C19k6rGo97d4YanBZd54Ys

Jarmila Kundračíková

vedoucí služby PS a OA, koordinátor terénní péče
Tel: 604 830 779     58EwZ-546nAn8Z7a6hIkQOQ.~.AC-Zj4YanBZd54Ys

Mgr. Vlastimil Petr

vedoucí střediska
Tel: 731 604 378     cenC-7ca75Co-b4WH-uk87j71fkmb

Mgr. Regina Tschuliková

vedoucí ekonomického oddělení
Tel: 584 440 102, 730 844 495     ~.ts4Z2l%-uE27agc8m%C89k0gvuO1.7~bGkO1p

Mgr. Bc. Lucie Trunečková

managerka sekce soc. pomoci, vedoucí střediska
Tel: 553 616 437, 731 316 552     akHxV1agc8m%C1.7~bGk5%5nW5pJ

Ing. Dalibor Kraut

vedoucí Útvaru pro vztahy s veřejností
Tel: 596 787 691, 731 625 853     Z8ysS~h46knE-YUS-lGBRf54YanBZd54Ys

Kamila Gajdzicová, DiS

Sociální pracovnice
Tel: 733 676 653     68zs2Z2~WcqJZ1enW7c--b~f0-kmYZhaa8kmb

Mgr. Kateřina Cyrusová

zástupkyně ředitele pro oblastní Charity, sociálně-zdravotní služby a technicko-provozní činnost
Tel: 731 625 862     68Go87d7T-LB_cenW7c-U1.g-5prRb~lW5pJ

Mgr. Jana Mončková

mzdová a personální účetní
Tel: 555 333 637, 604 181 079     58AkO_efYdBFRYUSWerHR.8jT-uk87j7T-M

Bc. Lucie Fábryová, DiS.

vedoucí služby, sociální pracovník, poradce
Tel: 593 035 047     -ioyYeca97c-93pfWfkmb

Mgr. Pavlína Dvořáková

metodik kvality sociálních služeb
Tel: 737 627 906     _8IvZ.54ZoBBR9enW7c-T65j4mnp3W7r

Zdislava Dvořáková

asistentka ředitelky
Tel: 584 440 217, 731 744 048     g_vC2Zl7T_Iy8Zagc8m%C89k0gvuO1.7~bGkO1p

Martina Hezinová

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 731 075 802     88EDZ.543.Ms4~l7VX~yUbo4YanBZd54Ys

Bc. Petra Thiemlová, DiS.

managerka sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení, vedoucí střediska
Tel: 553 623 171, 607 985 622     aavo3-enW7c-T65j4mny6Zl7T-M

PhDr. Marie Monsportová

vedoucí Útvaru služeb sociální péče
Tel: 596 783 011, 731 625 764     88EsVWcg9lCy8denW7c-5cjjWonhT65j4mnhTj

Bc. Nikol Adamcová

Osobní asistentka, zástupce soc. pracovnice
Tel: 731 693 660     6hBBU7d7ahEk97il0gpoQOQl~bAoTW7%WkvDRW7r