Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Jana Bulavová

vedoucí Charitnich služeb pro domácnost
Tel: 728 422 437     58AkO0kdWoBFRYUS58ov_.agc5prRb~lW5pJ

Mgr. Marcel Bala

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Tel: 725 104 454     88EmV-28WenjGKaj9hIhT65j4knhTj

Tereza Bencová

pracovník pověřený vedením, pracovník v sociálních službách
Tel: 732 746 536     a.EobZ280gpy.Z4WH-uk87j71fkmb

Mgr. Marcel Bala

zástupce ředitele pro technicko-provozní činnost, koordinátor Tříkrálové sbírky a pomoci Ukrajině
Tel: 603 786 166     88EmV-28WenjGKaj9hIhT65j4mnhTj

Žaneta Baronová

pracovník v sociálních službách
Tel: 605 121 471     g8Ao-Z28WkBx5f56LTprRb~lW~zhTj