Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Anna Karczmarzyková

vedoucí Charitní pečovatelské služby

Mgr. Silvie Kseničová

vedoucí sociální pracovník - Poradna sv. Alexandra
Tel: 596 611 207, 731 625 840     %byFZ32c%.AsT~l7VX~k23n79_EhT65j4mnhTj

Aleš Krajča

Editor webových stránek a pracovník kompenzačních pomůcek
Tel: 558 993 587     WerCO9h75-njGKjj4grmO1.7~bGkO1p

Lucie Kolačková

administrativní pracovnice
Tel: 596 787 691     7npsVWag78pu5f56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ

Bc. Ilona Kaszperová

vedoucí Charitního domu pokojného stáří
Tel: 731 133 260     4eBxRWa7%sCo8~l7VX~mVcaqa.Fs4W7%WkvDRW7r

Bc. Anna Kettnerová

sociální pracovník
Tel: 584 435 136, 605 597 310     WgAkO99lagrB5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ

Mgr. Marcela Kutláková, DiS.

sociální pracovník
Tel: 731 625 768, 599 508 505     _nwm5fd7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Markéta Kovalčíková

koordinátorka IP
Tel: 584 401 270, 605 597 371     88EuVd546hIk21~c-onjGK%_%.As1W7%WkvDRW7r

Mgr. Jana Kožoušková, DiS.

sociální pracovník Oázy pokoje
Tel: 733 676 687     58AkO9er-nFu5f56LTprRb~lW~zhTj

Mgr. Iva Kulhánková

vedoucí oddělení A Oázy pokoje, zástupce vedoucího
Tel: 732 997 145     4onh1eb%Wgxy.Z4WH-uk87j71fkmb

Mgr. Ivo Křížka

vedoucí střediska
Tel: 599 526 909, 731 625 788     X.AoU7alTgqmQOQg%mEk.Z2938Es-Z29g

Mgr. Dominika Kocichová

vedoucí střediska, sociální pracovník Beskydského centra duševního zdraví
Tel: 704 600 368     Zhzs47a7TcBxR9enW7c-T65j4mnp3W7r

Žaneta Kargerová

pečovatelka
Tel: 734 682 834    

Terezie Kolčárková

vedoucí střediska, pracovník v sociálních službách
Tel: 736 779 641     Z.AxZ19fakHw3Z%767c-T65j4mnp3W7r

Kamil Kopřiva, DiS.

sociální pracovník
Tel: 731 534 001    

Mgr. Monika Kunčická

vrchní sestra
Tel: 733 676 601, 599 508 505     8hAs1Z2cbgpsT956LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ

Kateřina Kmeťová

pečovatelka
Tel: 739 548 456