Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Lucie Kamrádová

vedoucí střediska
Tel: 553 623 171, 604 111 837     YaBz9YUSYanBZd5g_8IkO1p

Mgr. Anna Karczmarzyková

vedoucí Charitní pečovatelské služby

Mgr. Silvie Kseničová

vedoucí sociální pracovník - Poradna sv. Alexandra
Tel: 596 611 207, 731 625 840     %byFZ32c%.AsT~l7VX~k23n79_EhT65j4mnhTj

Lucie Kolačková

administrativní pracovnice
Tel: 596 787 691     7npsVWag78pu5f56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ

Bc. Ilona Kaszperová

vedoucí Charitního domu pokojného stáří
Tel: 731 133 260     4eBxRWa7%sCo8~l7VX~mVcaqa.Fs4W7%WkvDRW7r

Vladislava Koisová

koordinátorka péče
Tel: 604 173 534     cennZcb7c8ku57igc8m%C89k0gvuO1.7~bGkO1p

Mgr. Marcela Kutláková, DiS.

sociální pracovník
Tel: 731 625 768, 599 508 505     _nwm5fd7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Markéta Kovalčíková

koordinátorka IP
Tel: 584 401 270, 605 597 371     88EuVd546hIk21~c-onjGK%_%.As1W7%WkvDRW7r

Mgr. Jana Kožoušková, DiS.

sociální pracovník Oázy pokoje
Tel: 733 676 687     58AkO9er-nFu5f56LTprRb~lW~zhTj

Hana Klásková

zdravotní sestra
Tel: 730 116 606     38AkO9b7%dBFRYUS5.Fo47a4YanBZd54Ys

Mgr. Iva Kulhánková

vedoucí oddělení A Oázy pokoje, zástupce vedoucího
Tel: 732 997 145     4onh1eb%Wgxy.Z4WH-uk87j71fkmb

Mgr. Dominika Kocichová

vedoucí sociální pracovník Beskydského centra duševního zdraví
Tel: 704 600 368     Zhzs47a7TdBmZ1.gc8m%C1.7~bGkW_29g

Žaneta Kargerová

pečovatelka
Tel: 734 682 834    

Terezie Kolčárková

vedoucí střediska, pracovník v sociálních službách
Tel: 736 779 641     Z.AxZ19fakHw3Z%767c-T65j4mnp3W7r

Kamil Kopřiva, DiS.

sociální pracovník
Tel: 731 534 001    

Mgr. Monika Kunčická

vrchní sestra
Tel: 733 676 601, 599 508 505     8hAs1Z2cbgpsT956LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ

Kateřina Kmeťová

pečovatelka
Tel: 739 548 456    

Ivana Kiková

pracovník sociálních služeb
Tel: 604 162 094