Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Vojtěch Matušinec

vedoucí technického úseku a zástupce ředitele
Tel: 603 502 058     chwDV1.488GE97d_Y7c-T65j4mnr2e7a95pJ

Judita Mudra

asistent služeb
Tel: 731 625 869, 553 775 370     5nqs-Z2eb_EkQOQ%~8oI432938Es-Z29g

Adéla Mikšíková, DiS.

asistentka ředitele
Tel: 599 525 941, 733 741 712     W_rvRWca6lvu5f56LTqmY~e4YanBZd54Ys

Mgr. Michaela Mičová

vedoucí služby, sociální pracovník
Tel: 593 035 048, 601 351 077    

Mgr. Jana Mončková

mzdová a personální účetní
Tel: 555 333 637, 604 181 079     58AkO_efYdBFRYUSWerHR.8jT-uk87j7T-M

PhDr. Marie Monsportová

vedoucí Útvaru služeb sociální péče
Tel: 596 783 011, 731 625 764     88EsVWcg9lCy8denW7c-5cjjWonhT65j4mnhTj

Mgr. Veronika Mechová, DiS.

Pracovnice humanitární a rozvojové pomoci
Tel: 733 741 216     c.Ey47a7TfrmY~l7VX~nT6egT-uk87j7T-M

Marie Medková

provozní vedoucí Charitní odlehčovací služby a charitního týdenního stacionáře
Tel: 730 524 664     -_yoY1enW-vh9-krX8m%C1.7~bGkW_29g

Mgr. Lenka Maděrová

PR pracovník
Tel: 558 993 587    

Veronika Motičková

administrativní pracovník
Tel: 734 167 725     c.Ey47a7TfBDZ1agc8m%C19k6rGo97d4YanBZd54Ys

Nataliya Mrovcová

koordinátorka projektu Důstojný život
Tel: 731 625 861     ZnFD58dqTsvF5d4WH_pr5~2938Es-Z29g

Jaroslava Michnová

vedoucí oddělení A Oázy pokoje
Tel: 732 997 145     -8Mk6~ag5.kkQOQ938Es-Z-eT-M

Mgr. Marie Michálková

zdravotní sestra DZP
Tel: 739 901 051     88EsVWcaYanv1~l7VX~tVc9f4dkmYZhaa8kmb

Ing. Ludmila Moniaková

administrativní pracovník Dům pokojného stáří
Tel: 739 002 793     7nqwZ-548hAsR9enW7c-T65j4mnp3W7r

Petr Matěj

vedoucí
Tel: 599 527 494, 737 553 160     g_vC2Zl7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb

Pavla Macíková

pečovatelka
Tel: 731 697 169    

Bc. Nikola Majová

sociální pracovnice
Tel: 596 128 309, 731 625 872     9bxy2Z2eWcBFRYUSZ-uy5W7%WkvDRW7r

Veronika Miari, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 596 128 309, 731 625 867     _hEkU.56LTqmY~e4YanBZd54Ys