Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Andrea Nováková

vedoucí Textilní dílny
Tel: 555 333 643, 731 625 849     WgqBVZ2f-onu5f56LTnvVh5fZkkmYZhaa8kmb

Marta Nosková

vedoucí Denního stacionáře Šimon
Tel: 584 401 270, 604 350 906     88EDRWdg%dBFRYUS5.Fo47a4YanBZd54Ys

Mgr. Hana Netopilová

vedoucí a sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby
Tel: 731 077 737     38AkO.9l-ivv5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ

Jana Němcová, DiS.

vedoucí střediska
Tel: 733 441 883     58AkO.9eYhIkQOQg%mEk.Z2938Es-Z29g

Radek Nogol

pracovník v sociálních službách
Tel: 734 261 696     ~8qo1Wdg2hyjGK893hBhT65j4mnhTj

Irena Novotná, DiS.

mzdová, projektová účetní
Tel: 604 221 724     4krxRWdgchGxRYUSY.Fuad9k4gkmYZhaa8kmb

Soňa Návratová

pečovatelka
Tel: 731 140 082    

Gabriela Návratová

pečovatelka
Tel: 731 140 072    

Tomáš Navrátil

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zvídálek
Tel: 554 611 366, 606 771 040     6eHlOjlaZ8yo1YUS%.MxR_29g

Jaroslava Nováková

vrchní sestra, Dům dobré vůle Žáry
Tel: 595 170 379, 773 566 705     58Ey9-5nW5Ay.Zagc8m%C9hf-okmYZhaa8kmb

Mgr. Tereza Niedobová

vedoucí Denního stacionáře sv. Josefa
Tel: 733 581 485     %mnmZ~d7~7c-0Z6dbgxy.W7%WkvDRW7r

Monika Návratová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 731 682 547     8hAs1Z2fWoEk-~l7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb