Adresář

Řazení: Organizační / Abecední

Lucie Rábková

vrchní sestra
Tel: 732 739 560     7npsVWh7XdBFRYUS5.Fo47a4YanBZd54Ys

Soňa Richterová

zdravotní sestra DZP
Tel: 736 217 811     %hAkOb~93mrB5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ

ThLic. Mgr. Zbigniew Romankiewicz

vedoucí Domova pokojného stáří sv. Františka
Tel: 584 440 355, 731 140 096     g9vq479oTkBwR.aa0pvmbYUS5.Fo47a4YanBZd54Ys

Jiří Rosenstein

vedoucí technického úseku a koordinátor TKS
Tel: 733 308 562     5bEsObek0gFDV7d6LTBn8i2938Es-Z29g

Mgr. Jaroslava Rovňáková

zastánce práv uživatelů Charity Ostrava
Tel: 739 432 144     58Ey9-5nW5Ey..5c-onjGKekaknFRW7%WkvDRW7r

Ing. Kateřina Rusnoková

Vedoucí pracovník střediska Charitní asistenční služba – půjčovna kompenzačních pomůcek
Tel: 737 837 773     68Go87d7TkHC4~agc8m%Cdha9.phT65j4mnhTj

Tomáš Rychlý

vedoucí střediska
Tel: 731 625 817     ~rpr2i4WH-uk87j7-inFRW7r