Biskupové ocenili farníky i pracovníky Charit za obětavou službu v diecézi

Biskupové ocenili farníky i pracovníky Charit za obětavou službu v diecézi

V den slavnosti svaté Hedviky, v sobotu 16. října, udělil biskup František V. Lobkowicz a apoštolský administrátor Martin David v katedrále Božského Spasitele ocenění dvaceti šesti lidem. Mezi nimi poděkoval také osmi pracovníkům Charit za jejich dlouhodobé úsilí při rozvoji charitního díla.

Ocenění převzali: Paní Marie Čermáková z Charity Krnov, paní Bc. Beáta Dulawová z Charity Český Těšín, paní Markéta Gabrielyová z Charity Ostrava, paní Mgr. Dominika Jonáková a Mgr. Marcela Piskořová z Charity Frýdek-Místek, paní Bc. Renata Sedláková a Dana Šustková z Charity Odry a paní Anna Zajaczová z Charity Hlučín. Medailonky oceněných najdete níže. Celý seznam je uveřejněn zde.

Na slavnost sv. Hedviky biskup ocenil farníky i pracovníky Charit z diecéze_foto_Z. Poruba_Člověk a Víra    Biskupové předali ocenění za službu v diecézi_foto_Z. Poruba_Člověk a Víra    Ocenění získávají každoročně lidé za obětavou práci v diecézi_foto_Z. Poruba_Člověk a Víra

Marie Čermáková
ZA DLOUHOLETOU SLUŽBU V CHARITĚ KRNOV

Paní Marie je vlastně první pracovnicí Charity Krnov. Po celých dvacet let vykonávala svou pracovní pozici účetní a zástupce ředitele. Vždy svědomitá, pečlivá, s laskavým a uctivým přístupem ke každému člověku. Nebyla jen účetní a zástupcem ředitele, ale člověkem, který umí slovem i pohledem pohladit. V letošním roce nastoupila do starobního důchodu a Charita Krnov děkuje za dobře vykonanou práci i za oporu zvláště v těžkých momentech služby charity.

Bc. Beáta Dulawová
ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY

V Charitě Český Těšín pracuje paní Beáta již 12 let jako vedoucí Charitní ošetřovatelské služby a zároveň jako zdravotní sestra v terénu. Stojí v čele celodiecézního kolegia zdravotních sester, je zapojena do krajského projektu podpory pečujícím a metodicky vede zdravotní sestry v domovech pro seniory. Velkou oporou byla sociálním a zdravotním službám v roce 2020 při propuknutí covidové epidemie, jak svým přehledem o nařízeních, tak odbornými informacemi a zajišťováním pomůcek. Pod jejím vedením vzniklo letos na jaře testovací centrum pro širokou veřejnost. Paní Beáta je vzorem profesionality, ale i laskavosti, věci dovede řešit s nadhledem i humorem, a je ráda, když může něco udělat pro lepší soudržnost svého týmu.

Markéta Gabrielyová
ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY OSTRAVA

Před třiceti lety nastoupila paní Markéta jako ošetřovatelka v první službě Charity Ostrava – do pečovatelské a ošetřovatelské služby. Původně vyučená kuchařka – servírka se rozhodla pro práci v charitě, možná i díky tomu, že její otec, pan Josef Korbela, stál u počátků charitních služeb v Ostravě. Obětavě se věnovala péči o seniory v Charitním domě sv. Alžběty, později se vrátila ke službě v terénu. Od roku 2018 až dodnes se věnuje práci s ohroženými dětmi a mládeží v Charitním středisku Michala Magone v Ostravě – Dubině. Svou vytrvalou prací v přímé péči o klienty služeb dlouhodobě přispívá k naplňování poslání Charity Ostrava.

Mgr. Dominika Jonáková
ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS K ROZVOJI CHARITY V DIECÉZI

Paní Jonáková pracuje v Charitě Frýdek-Místek sedm let. Nejprve v Poradenském centru ve Frýdlantě nad Ostravicí, později se stala vedoucí střediska ZOOM, sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním. Toto jedinečné regionální centrum pro osoby s vážným duševním onemocněním vzniklo v roce 2020 právě díky píli, elánu a jejímu zájmu, jak rozvíjet a zlepšit psychiatrickou péči. Poslední čtyři roky se výrazně angažovala v přípravě vzniku Beskydského centra duševního zdraví, které je ze tří takových to center na severní Moravě. Celým svým dosavadním profesním životem, svou pílí, vytrvalostí, důslednosti ale i smyslem pro humor ukazuje, že kde je vůle, je i cesta.

Mgr. Marcela Piskořová
ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS K ROZVOJI CHARITY V DIECÉZI

Do Charity Frýdek-Místek nastoupila paní Marcela v roce 2005 jako sociální pracovnice v Charitní ošetřovatelské a pečovatelské službě. Po té, co došlo k oddělení obou služeb, převzala vedení Charitní pečovatelské služby. Jejím přičiněním se z malého týmu rozrostla služba do jedné z největších v místní charitě. Paní Marcela dovede být empatická k uživatelům i jejich rodinným příslušníkům, při jednání s klienty uplatňuje lidský přístup. Jako vedoucí je spravedlivá, dokáže povzbudit i napomenout. Díky svým zkušenostem dovede poradit i kolegům z jiných středisek. V době pandemie Covid-19 dokázala nastavit taková opatření v rámci služby, díky nimž se celý tým vyhnul nákaze.

Bc. Renata Sedláková
ZA ZÁSLUŽNOU ČINNOST VE PROSPĚCH CHARITY ODRY A JEJICH KLIENTŮ

V Charitě Odry je paní Sedlákova od roku 2000. Jako zdravotní sestra se osvědčila ve službě klientům charity v terénu. Absolvovala při zaměstnání vysokoškolské studium a od roku 2009 je ve funkci vedoucí zdravotního úseku. Ve službě uplatňuje jak profesionalitu, tak také samostatnost, odhodlanost a obětavost. Charita děkuje za její více než dvacetileté nasazení pro práci v ošetřovatelské službě a v mobilním hospici Charity Odry. „Jsme rádi, že ji máme“, stojí v návrhu ocenění.

Dana Šustková
ZA ZÁSLUŽNOU ČINNOST VE PROSPĚCH CHARITY ODRY A JEJICH KLIENTŮ

Jako zdravotní sestra pracuje paní Šustková v Charitě Odry od roku 2001. Vedle své profesionality dala vyniknout ve své službě klientům také svou obětavost, preciznost i milým lidský přístup. Díky její dvacetileté práci v terénní ošetřovatelské službě ji znají v celém širokém regionu Oderských vrchů.  „Jsme na ni hrdi,“ je napsáno v návrhu ocenění.

Anna Zajaczová
ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY V DIECÉZI

Již dvacet let je paní Anna spojena s Charitou Hlučín a zejména s charitním domem sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Slouží zde jako pracovnice přímé péče. Ve své každodenní službě prokazuje svůj hluboký vztah k bližnímu a péče o seniory se stala pro ni skutečným posláním. Je jim velkou oporou, povzbuzuje k dobré náladě, svým pozitivním a citlivým přístupem vnáší radost, dovede naslouchat i potěšit milým slovem. Vedle dvacetiletého výročí 

Bc. Sylva Lejsková

PR
Tel.: 733 741 036 E-mail: %ryFRWb_5lxy.Z4WH_pr5~2938Es-Z29g