Jak se nám dařilo v minulém roce? Přečtěte si více ve výroční zprávě o naší činnosti za rok 2021
1. července 2022 Aktuality z diecézní Charity

Jak se nám dařilo v minulém roce? Přečtěte si více ve výroční zprávě o naší činnosti za rok 2021

Rok 2021 poznamenala pokračující epidemie koronaviru. I přes různá omezení jsme neustali v pomoci potřebným.

Podařilo se nám např. rozšířit odborné sociální poradenství a otevřít 4. pobočku sociálně-dluhové poradny v Ostravě-Kunčičkách, komunitní pracovnice začaly působit v nových lokalitách Ostravy, zvládli jsme dokončit opravu zchátralého domu, ve kterém jsme vybudovali 6 nových sociálních bytů pro nízkopříjmové rodiny.

V loňském roce se toho ale povedlo mnohem více. Začtěte se do stránek výroční zprávy, která uplynulé období rekapituluje.

Výroční zpráva 2021

Bc. Sylva Lejsková

manažerka PR
Tel.: 733 741 036 E-mail: %ryFRWb_5lxy.Z4WH_pr5~2938Es-Z29g