Po půl roce od ničivého požáru se chráněné dílny vrací do Koblova

Po půl roce od ničivého požáru se chráněné dílny vrací do Koblova

Poslední zářijový víkend nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo být cokoliv jinak. Do chvíle, než si hlídač areálu, ve kterém sídlí také chráněné dílny hrabyňské Charity, všimnul stoupajícího dýmu u jednoho z domů. Plameny pohltily prostory dílen a jen díky včasnému zásahu hasičů se požár nerozšířil dále.

„Z prvotního šoku, jsme se museli rychle vrátit nohama na zem a zmobilizovat síly. Měli jsme rozjeté zakázky a tým lidí, kteří by ze dne na den přišli o práci. Nejdůležitější proto bylo najít vhodný náhradní prostor, abychom zachovali výrobu i pracovní místa,“ vzpomíná na loňské září ředitel Charity Hrabyně, František Horsák. To se podařilo díky rychlé pomoci společnosti Liberty Ostrava, a. s., která nabídla Charitě možnost využít jednu ze svých prázdných budov. Tam našlo dočasný azyl 8 zaměstnanců chráněných dílen, kteří mohli pokračovat v práci na dojednaných zakázkách.

Požárem poničené dílny v Koblově Po požáru zbylo z chráněných dílen jen spáleniště

Mezi tím začaly práce na obnově původních dílen, které vinou technické závady vyhořely. „S rekonstrukcí jsme začali v polovině října 2020 a dá se říct, že až na obvodové zdi a střechu jsme museli opravit všechno. Nejvíce času nám zabralo samotné vyklizení, sanace prostor, demontáž stropů, elektroinstalace, osvětlení a také oprava omítek. Poslední větší pracovní akcí byly podlahy, které jsme dokončili začátkem letošního března a samozřejmě jsme museli pořídit i nové vybavení,“ popisuje František Horsák náročnost prací, které nakonec trvaly 5 měsíců a stály téměř 800 000 Kč. Opravy částečně pokryla pojistka, vlastní zdroje i podpora Nadace ČEZ.

Náhradní prostor, který poskytla společnost Liberty Ostrava a. s. Chráněná dílna v náhradních prostorách Liberty v Kunčicích

Od poloviny letošního března fungují nově zrekonstruované dílny v Koblově ve zkušebním režimu, a pokud vše půjde dobře, od konce dubna pojede dílna zase na plný výkon. Pracovníky čekají zakázky na zpracování elektroodpadu nebo kompletačních pracích. „Moc rád bych poděkoval všem, kteří nám pomohli zachránit chráněné dílny. Zvláště pak zástupcům společnosti Liberty Ostrava, a. s., protože náhradní prostory nám usnadnily přežít kritické období,“ vzkazuje František Horsák.

Nově zrekonstruované dílny v Koblově Obnovený provoz chráněných dílen v Koblově

Děkujeme společnosti Liberty Ostrava, a. s. a Nadaci ČEZ za podporu při obnově chráněných dílen.

Liberty_2019_Landscape_RGB_Blue  NadaceCEZ_400x300_RGB_svetlePozadi_transparentni

 

Celkový chod chráněných dílen v Hrabyni je upraven podle zdravotního stavu zaměstnanců s ohledem na jejich možnosti, dovednosti a zdravotní omezení. Většina zaměstnanců se zdravotním postižením pracuje v technicko-montážní dílně v Ostravě-Koblově, aktuálně je to 12 členný tým, který v dílnách montuje hračky, třídí elektroodpad a provádí další montážní práce např. pro automobilky.

Chráněné dílny dávají šanci zdravotně znevýhodněným zapojit se do pracovního procesu a zvýšit tak svou šanci na volném trhu práce. Motivují je zároveň v hledání pracovního uplatnění i mimo chráněné prostředí. 

Bc. Sylva Lejsková

PR
Tel.: 733 741 036 E-mail: %ryFRWb_5lxy.Z4WH_pr5~2938Es-Z29g