Postní doba je výzvou k obnově víry, naděje a lásky

Postní doba je výzvou k obnově víry, naděje a lásky

Popeleční středou, která letošní rok připadá na 2. března, začíná postní doba. Čas usebrání a šance k obnově víry prostřednictvím modlitby, půstu a almužny. Ve farnostech ostravsko-opavské diecéze je možné se navíc zapojit do dobrovolné postní výzvy, Postní almužny. Prostředky, které se nashromáždí během postní doby v papírových schránkách, poputují na pomoc lidem v nouzi.

Postní almužna se koná od roku 2009 z podnětu České biskupské konference. Jde o dobrovolnou duchovní formaci věřících během postní doby a nabídku k prohloubení prožívání tohoto období, ve kterém je půst spojen s modlitbou a skutky milosrdenství; například almužnou. Princip Postní almužny spočívá v tom, že si lidé během 40 dní půstu odříkají různé požitky a uspořené peníze vkládají do papírových pokladniček, tzv. postniček. Na závěr postní doby pak finance darují sociálně potřebným prostřednictvím farnosti nebo místní Charity.

V ostravsko-opavské diecézi se každoročně do této postní výzvy zapojují desítky farností. V roce 2021 darovali lidé ve sbírce téměř 210 000 Kč. Finance podpořily např. děti v rámci Adopce na dálku, bohoslovce v misiích, humanitární pomoc pro Sýrii, zdravotní a sociální služby Charity Jeseník, Hospic sv. Lukáše provozovaný Charitou Ostrava nebo konkrétní potřebné rodiny z farností.

Zamyšlení k Postní almužně přidává apoštolský administrátor diecéze Mons. Martin David a ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Mgr. Lukáš Curylo.

Postní almužna 2022

 

Bc. Sylva Lejsková

manažerka PR
Tel.: 733 741 036 E-mail: %ryFRWb_5lxy.Z4WH_pr5~2938Es-Z29g