Vesnička soužití oslavila 20. výročí Zobrazit fotogalerii

Vesnička soužití oslavila 20. výročí

Přesně před 20 lety, 17. 9. 2002, byla slavnostně otevřena Vesnička soužití v Ostravě-Muglinově, úspěšný projekt společného soužití romských a neromských rodin. 

30 rodinných domků vystavěla Diecézní charita ostravsko-opavská pro oběti povodní z roku 1997, které zasáhly také sociálně vyloučené ostravské lokality. Nový domov zde našlo 10 romských, 10 neromských a 10 smíšených rodin. 

Součástí výstavby bylo také komunitní centrum, ve kterém Diecézní charita ostravsko-opavská provozuje sociální služby, např. sociálně-dluhovou poradnu nebo nízkoprahový klub pro děti. Sociální program cílí na prevenci sociálně negativních jevů a sociální začleňování jak lidí žijících ve Vesničce soužití, tak v přilehlém okolí.

Průběh výstavby rodinných domů ve Vesničce soužití  Domy Vesnička soužití  Komunitní centrum ve Vesničce soužití

Stabilita bydlení, podpora nájemníků a zlepšení sociální situace obyvatel

V roce 2002 se nastěhovalo do nově vybudovaných domků 30 rodin. Dvacet z nich si bydlení udrželo dodnes. Celkem žije ve Vesničce soužití 127 obyvatel, z toho 78 dospělých a 49 dětí. Mezi dospělými tvoří významnou část dospělé děti, které stále žijí s rodiči.

Více než 20 let zkušeností obyvatel Vesničky soužití se společnou diskusí nad problémy přípravy, realizace stavby a vzájemného soužití ve Vesničce, spolupráce se sociálními pracovníky a stabilní bydlení přinesly jejím obyvatelům hlavně individuální zlepšení sociální situace a sociálních kompetencí, emancipaci od poskytování sociálních služeb (často i sociálních dávek) a schopnost i samostatně působit jako sebevědomý občan.

Z historie projektu

  • 10. 11. 2000 – položení základního kamene Vesničky soužití
  • Srpen 2001 – pozastavení výstavby z důvodu nedostatku financí
  • Březen 2002 – pokračování stavebních prací
  • 15. 8. 2002 – kolaudace stavby
  • 1. 9. 2002 – předání stavby k užívání
  • 17. 9. 2002 – slavnostní otevření Vesničky soužití

Financování a realizace projektu

  • Celková hodnota investiční výstavby: 66 mil. Kč.
  • Projekt: firma SPAN s. r. o.
  • Realizátor výstavby: Bytostav Poruba a. s.
  • Cca polovinu částky pokrylo financování ze státních a municipálních dotací, druhá polovina byla hrazena z grantů a příspěvků zahraničních a domácích institucí.

Analýza rekapituluje 20 let úspěšné praxe

K 20. výročí, které Vesnička soužití letos oslavila, si mimo jiné, nadělila také analýzu, která rekapituluje tento projekt a cílí na pohled aktérů, kteří se na něm podíleli. Přečtěte si více v souhrnném dokumentu:

Analýza k 20 letům Vesničky soužití

Fotogalerie z oslav 20. výročí

Bc. Sylva Lejsková

manažerka PR
Tel.: 733 741 036 E-mail: %ryFRWb_5lxy.Z4WH_pr5~2938Es-Z29g