Začínáme sčítat výnos tříkrálových pokladniček. Děkujeme vám za podporu!

Začínáme sčítat výnos tříkrálových pokladniček. Děkujeme vám za podporu!

Začátkem nového roku jste mohli ve svém okolí potkat tříkrálové koledníky, kterí od 1. do 15. ledna koledovali pro Tříkrálovou sbírku na pomoc lidem v nouzi. 

Do sbírky se v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka letos zapojilo na 9 000 dobrovolníků. Pomáhali s přípravou pokladniček, koordinovali koledníky, zapojili se do koledování i do organizace sbírky. Za jejich nasazení a ochotu pomáhat jim patří velké poděkování. Bez této pomoci, by sbírka nebyla takovou, jakou ji známe. Společenskou událostí, možností pro setkávání a sdílení dobra, naděje a radosti, kterou nám zvěstuje narození Spasitele.

V regionu bylo zapečetěno celkem 3438 pokladniček. Ty jsou aktuálně postupně rozpečeťovány na místních úřadech, kde je pod úředním dozorem pečlivě sčítán výnos každé jednotlivé pokladničky.

Pokud vás zajímá, kolik prostředků se podařilo vykoledovat přímo ve vaší obci nebo městě, sledujte průběžné výsledky sčítání Tříkrálové sbírky na našich webových stránkách a pokud jste nestihli koledníky potkat osobně a rádi byste pomáhali, stále je to možné. Stačí navštívit web Tříkrálové sbírky, vybrat konkrétní Charitu, jejíž záměry chcete podpořit a přispět do online pokladničky, přispět online můžete ještě do konce dubna.

Bc. Sylva Lejsková

manažerka PR
Tel.: 733 741 036 E-mail: %ryFRWb_5lxy.Z4WH_pr5~2938Es-Z29g