Tři králové se vrací, začíná Tříkrálová sbírka 2022
3. ledna 2022 Tříkrálová sbírka

Tři králové se vrací, začíná Tříkrálová sbírka 2022

I přes obtížnou dobu vyrazí začátkem ledna koledníci do ulic, aby přinesli lidem radost a požehnání do nového roku. S prosbou o příspěvek pro lidi v nouzi a vírou v lidskou solidaritu a dobrotu, které je dnes potřeba více než kdy jindy.

„Události posledních dvou let srazily mnoho lidí na kolena. Ale také prověřily solidaritu a ochotu pomáhat.
S úžasem jsme během Tříkrálové sbírky pozorovali, kolik lidí stále nezištně pomáhá druhým a podpoří péči
o nemocné, hendikepované, opuštěné, zkrátka své bližní v těžké životní situaci. Obdivujeme také charitní pracovníky, naše kolegy, kteří pracovali na hraně svých sil, a přesto se ještě snažili udržet tříkrálovou tradici živou. Díky nim a armádě dobrovolníků neztratí tříkrálová tradice kontinuitu a koledníci v lednu opět zaplaví ulice,“ popisuje situaci při organizaci posledního ročníku sbírky Lukáš Curylo, ředitel Diecézní Charity ostravsko-opavské.

Tři králové v ulicích, pokladničky v kostelích i nad mraky

Přestože je doba stále složitá, koledníci od 1. do 16. ledna 2022 vyrazí koledovat a budou rozdávat radost
a požehnání, a také prosit o příspěvek pro lidi v nouzi. Za dodržení epidemických opatření a hygienických doporučení, a se stejným nadšením a vírou v lidskou solidaritu a dobrotu, které je dnes potřeba více než kdy jindy.

Tříkrálovou sbírku bude možné podpořit také darem do statické kasičky. Úředně zapečetěné kasičky s logem Charity Česká republika budou umístěny v obchodech, na úřadech, v kostelech a dalších veřejných místech po celé republice. „Zajímavostí jsou vrcholové kasičky, které čekají na turisty na vrcholu Lysé Hory i na Pradědu,“ doplňuje Sylva Lejsková, mluvčí Diecézní charity ostravsko-opavské. Konkrétní umístění statických kasiček najdete na webových stránkách nejbližší oblastní Charity. Statické kasičky budou dostupné ve veřejném prostoru do 16. ledna 2022.

Poslední ročník sbírky znamenal, mimo jiné, hledání nových cest. Musel se obejít bez koledníků, ty nahradili koledníci online. „Lidé, kteří chtějí sbírku podpořit a nepotkají letos ve svém okolí koledníky nebo nenarazí na statickou pokladničku, mohou přispět do sbírky bezhotovostně. Možnosti jsou hned dvě: do konce ledna mohou lidé zaslat dar na sbírkový účet 66008822/0800 s doplněním konkrétního variabilního symbolu, který má každá Charita přiřazen, nebo mohou přispět online na webu www.trikralovasbirka.cz,“ upřesňuje za diecézní Charitu její mluvčí, Sylva Lejsková.

Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90, DMS TRV KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 60 či DMS TRV KOLEDA 90.

Každoročně jsou z výnosu sbírky financovány desítky projektů, díky kterým se daří rozvíjet činnost Charity a pomáhat potřebným. V roce 2021 vynesla sbírka v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka téměř 12 milionů korun, které byly využity pro realizaci 56 charitních záměrů. Charita Hlučín z výnosu Tříkrálové sbírky např. nakoupila vysoušeče a úklidové prostředky pro lidi, které v Kravařích v říjnu 2021 zasáhla povodeň. Pořídila také nové elektricky polohovatelné postele pro půjčovnu kompenzačních pomůcek a část zdrojů investovala do nutných oprav domova pro seniory.

Pro rok 2022 schválila Tříkrálová komise 49 záměrů, které budou jednotlivé Charity realizovat v rámci svého působení v ostravsko-opavské diecézi. Ve Frýdku-Místku např. ze získaných peněz zařídí tréninkový byt pro lidi s duševním onemocněním, děti z azylového domu sv. Zdislavy, který provozuje Charita Ostrava, se mohou těšit na nové herní prvky na dětském hřišti a v Českém Těšíně vybudují bezbariérové prostory v Charitním centru pro seniory. Kompletní přehled tříkrálových záměrů je dostupný na webových stránkách Charity.

Všem dárcům, kteří se rozhodnou podpořit Tříkrálovou sbírku a jejím prostřednictvím tak pomáhat potřebným, srdečně děkujeme.

Více informací na:
www.trikralovasbirka.cz
www.facebook.com/trikralovasbirka

Doprovodné aktivity Tříkrálové sbírky

V kontextu korona virové epidemie proběhnou akce v souladu s platnými opatřeními. Závazný je stanovený počet osob, jimž bude povoleno se potkávat venku i uvnitř. Pokud situace umožní koledování, budou dodržována všechna vyhlášená nařízení a z nich vyplývající hygienická opatření.

Tříkrálová mše sv. v TV Noe
V pondělí 3. ledna bude ve 12 h. v kapli TV Noe sloužena tříkrálová bohoslužba, celebruje o. Jan Larisch, prezident Diecézní charity ostravsko-opavské. Mši svatou je možné zhlédnout v rámci programu TV Noe.

Tříkrálový koncert Charity Ostrava
Martin Chodúr a Ostravský dětský sbor - přípravné oddělení Kosi pod vedením Jana Mlčocha a Evy Poláškové vystoupí 5. 1. 2022 od 18 h. v ostravském kostele sv. Václava v rámci Tříkrálového koncertu. Přímý přenos bude vysílat TV NOE. Výtěžek vstupného, které se bude přímo na místě shromažďovat do zapečetěné pokladničky Tříkrálové sbírky 2022, bude využit zejména na podporu ostravských tříkrálových projektů pro lidi v nouzi.

Tříkrálový koncert
Česká televize odvysílá koncert v neděli 9. ledna od 18 h. na prvním programu. Koncert je poděkováním našim koledníkům, partnerům i všem dárcům a příznivcům. Provází Martina Kociánová a Jan Čenský. Novinkou ročníku 2022 budou moderátoři v zákulisí, o dobrou zábavu a vtipné komentáře se postarají Michal Isteník a Jakub Uličník, herci z Městského divadla Brno. Vystoupí: Tata Bojs, Petr Bende a další. V průběhu koncertu zazní reportáže o tom, kde vykoledované peníze pomáhají.

Charita Frýdek-Místek
Tříkrálová soutěž o nejkrásnější betlémskou hvězdu. Vyrobte nebo namalujte betlémskou hvězdu, vyzdobte s ní okno nebo dveře, svoje dílo vyfoťte a pošlete do 31. ledna 2022 na e-mail: tks.soutez@charitafm.cz. Pro 3 vylosované jsou připraveny odměny, losování proběhne 1. února 2022 a všechny fotky budou zveřejněny na webových stránkách Charity Frýdek-Místek.

Charita Opava
Ve čtvrtek 6. ledna v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě bude v 17 hodin sloužena bohoslužba s požehnáním pro koledníky a všechny domácnosti.

Na stejném místě se pak 9. ledna uskuteční Tříkrálová neděle. Se Třemi králi se zde můžete setkat po dopoledních bohoslužbách a také odpoledne od 13 do 16.30 hodin. „Zájemci si budou moci užít atmosféru opravené vánoční katedrály a podívat se na betlém, každou půlhodinu jim k tomu budou hrát varhany,“ zve koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Hanušová.

Poslední víkend koledování, tedy v sobotu 15. a v neděli 16. ledna budou moci lidé, ke kterým Tři králové dosud nepřišli a oni by je rádi uvítali, využít takzvanou „Tříkrálovou pohotovost“. Když zavolají na telefonní číslo 604 175 518 a uvedou svou adresu, Tři králové k nim i s koledou dorazí.

Charita Jeseník
Charita Jeseník pořádá výtvarnou a fotografickou soutěž na téma „Tři králové v proměnách času“. Výtvarná soutěž je rozdělena do dvou kategorií: pro děti do 7 let a pro děti od 8 do 12 let. Soutěž o nejlepší fotografii není věkově omezena. Výtvarná díla je možné odevzdat na střediscích Charity Jeseník do 31. ledna 2021. Fotografie je možné zaslat na e-mail: trikralovka@jesenik.charita.cz do 19. ledna 2022. O nejlepší fotografii rozhodne veřejnost prostřednictvím Facebooku Charity Jeseník do 31. ledna 2021.

Charita Třinec
Slavnostní Tříkrálový průvod městem Třinec proběhne v sobotu 8. 1. 2022 od 16 hodin. Průvod půjde z náměstí TGM se svíčkami, koňmi a 3 králi. Dále bude následovat v Trisii hudební vystoupení scholy (spolek Sanctus Albertus), drobné občerstvení a také možnost aktivit pro děti v knihovně Třinec. Konání akce bude záviset na aktuální epidemické situaci.

16. 1. 2022 proběhne akce koledování u jesliček ve farním kostele sv. Alberta v Třinci, zveme všechny koledníky na závěrečné setkání a zpívání v kostele.

Bc. Sylva Lejsková

PR
Tel.: 733 741 036 E-mail: %ryFRWb_5lxy.Z4WH_pr5~2938Es-Z29g