Lidé bez domova

Staráme se o ty, kteří nemají domov, žijí na ulici nebo jsou tímto rizikem ohroženi. 

Azylové domy

Nabízí dočasné bydlení lidem, kteří ztratili střechu nad hlavou. Nejčastěji to jsou azylové domy pro matky s dětmi v tísni nebo pro ženy a muže bez domova. Klienti hradí náklady na ubytování a stravu. 

Azylové domy pro muže
Azylové domy pro matky s dětmi

Nízkoprahová denní centra pro osoby bez přístřeší

Poskytují specifické služby pro lidi bez přístřeší. Nabízejí např. polévku, možnost se umýt nebo získat oblečení z charitního šatníku. Za služby se zpravidla platí symbolická částka.

Noclehárny

Poskytnou za nízký poplatek lidem bez přístřeší nocleh a použití hygienického zařízení.

Sociální šatníky

Shromažďují darované ošacení a obuv, aby je nabídli lidem v nouzi, především uživatelům sociálních služeb denních center pro lidi bez domova, nocleháren nebo azylových domů.

Terénní programy

Zaměřují se na rizikově žijící osoby nebo skupiny a problémové lokality. Aktivně vyhledávají uživatele drog, lidi bez domova a další sociálně ohrožené osoby a snaží se minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba je poskytována bezplatně.

Nenašli jste co jste hledali? Nevíte, jaká služba je pro Vás nejvhodnější?

Zkuste najít potřebné informace v adresáři nebo se nám ozvěte přímo, rádi Vám pomůžeme:

E-mail: 4gsyQOQ-YaByO1.7~bGkO1p • Tel.: 599 525 941, 733 741 712