Lidé se zdravotním postižením

Pomáháme nalézat pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením. Snažíme se vytvářet prostředí, které je podporuje v rozvoji, seberealizaci a zkvalitnění jejich života. Nabízíme smysluplné zaplnění volného času.

Denní stacionáře

Podobají se centru denních služeb (nabízejí aktivizační, vzdělávací a terapeutické aktivity klientům, kteří do nich docházejí. Zároveň poskytují i stravu, pomoc s hygienou apod.), ale jsou určeny lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc; klienti do nich tedy zpravidla denně či několikrát týdně docházejí.

 

Domovy se zvláštním režimem

Jsou určeny pro klienty s chronickým duševním onemocněním, s alzheimerovou chorobou či jiným typem demence a také lidem, kteří mají sníženou soběstačnost kvůli závislosti na návykových látkách. Režim v nich je přizpůsoben specifickým potřebám klientů..

Chráněné bydlení

Pomáhá lidem se zdravotním postižením nebo chronickým duševním onemocněním formou skupinového nebo samostatného bydlení. Jsou vedeni k maximální samostatnosti, ovšem nezbytnou pomoc jim mohou poskytnout sociální pracovníci.

Odlehčovací služby

Umožňují odpočinek lidem, kteří pečují o své blízké se sníženou soběstačností. Zajistí pro ně nezbytnou péči, vzdělávací, společenské či terapeutické aktivity a někdy také ubytování na přechodnou dobu.

Osobní asistence

Pomáhá se zvládnutím podobných úkonů jako pečovatelská služba, navíc také při vzdělávání, volnočasových aktivitách a obecně při obstarávání osobních záležitostí. Může být poskytnuta v libovolném čase podle dohody s klientem.

Služby následné péče

Pomáhají zvládnout obtížnou situaci lidem, kteří absolvují nebo právě dokončili léčbu chronického duševního onemocnění či závislosti na návykových látkách, a také těm, kteří abstinují. Klient hradí případné náklady na ubytování a stravu.

Sociálně terapeutické dílny

Pomáhají lidem se zdravotním postižením, kteří se nemohou uplatnit na trhu práce, zdokonalovat jejich pracovní návyky a dovednosti.

Sociální rehabilitace

Je určena lidem, kteří se z nějakého důvodu vyčlenili ze společnosti a sami se nedokážou vrátit k běžnému způsobu života. Nabízí soubor činností, které pomáhají posilovat samostatnost a nezávislost. 

Nenašli jste co jste hledali? Nevíte, jaká služba je pro Vás nejvhodnější?

Zkuste najít potřebné informace v adresáři nebo se nám ozvěte přímo, rádi Vám pomůžeme:

E-mail: 4gsyQOQ-YaByO1.7~bGkO1p • Tel.: 599 525 941, 733 741 712