Lidé v závěru života

Jsme tady pro ty, kteří potřebují pomoci s péčí o své blízké v závěru života. Nabízíme služby (péči lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního), které pomáhají lidem, co nejdéle setrvat v domácím prostředí (mobilní hospic, odlehčovací služba). Snažíme se ulehčit toto období pečujícím osobám, které mohou využít služeb hospicové poradny i našich pobytových zařízení.

Hospicová poradna

Poskytuje poradenství lidem v závěru života a pečujícím. Nabízí informace ze sociální a zdravotní oblasti, doprovázení, psychologickou a duchovní pomoc. Služby jsou bezplatné a anonymní. 

Mobilní hospic

Pomáhá nevyléčitelně nemocným kombinací sociálních služeb a zdravotních služeb zůstat v závěru života v domácím prostředí.

Odlehčovací služba

Umožňuje odpočinek lidem, kteří pečují o své blízké se sníženou soběstačností. Zajistí pro ně nezbytnou péči, vzdělávací, společenské či terapeutické aktivity a někdy také ubytování na přechodnou dobu.

Pobytový hospic

Je určen lidem v terminálním stádiu života, u kterých byly vyčerpány všechny možnosti léčby onemocnění (je ukončena onkologická léčba včetně paliativního ozařování či chemoterapie) a zdravotní obtíže vyžadují léčbu symptomatickou, ale nevyžadují pobyt na akutním lůžku v nemocnici a domácí péče není možná, je nedostačující či pro rodinu nezvladatelná. 

Nenašli jste co jste hledali? Nevíte, jaká služba je pro Vás nejvhodnější?

Zkuste najít potřebné informace v adresáři nebo se nám ozvěte přímo, rádi Vám pomůžeme:

E-mail: 4gsyQOQ-YaByO1.7~bGkO1p • Tel.: 599 525 941, 733 741 712