Rodiny s dětmi

Jsme nablízku rodinám s dětmi, které se nachází v nepříznivé sociální situaci (ztráta bydlení, nevyhovující bytové podmínky, nedostatek financí, nezvládání péče o dítě a domácnost apod.). Můžete jednorázově či pravidelně navštěvovat naše střediska, nebo vás rádi navštívíme přímo u vás doma.

Krizová pomoc

Nabízí dočasné ubytování lidem, kteří se ocitli v ohrožení zdraví nebo života a jejichž obtížná situace je spojena se ztrátou dosavadního bydlení. Poskytuje se zdarma.

Sociálně aktivizační služby

Zaměřují se na rodiny zasažené dlouhodobou krizovou situací, která může ohrozit vývoj dítěte. Nabízejí volnočasové aktivity, doučování, pomoc při obstarávání osobních záležitostí či jednání s úřady aj. Poskytují se zdarma.

Sociální rehabilitace

Je určena lidem, kteří se z nějakého důvodu (vězení, drogy, život na ulici, těžká sociální a finanční situace) vyčlenili ze společnosti a sami se nedokážou vrátit k běžnému způsobu života. Nabízí soubor činností, které pomáhají posilovat samostatnost a nezávislost. Klient hradí pouze náklady na ubytování, stravu, případně použití hygienického zařízení.

Nenašli jste co jste hledali? Nevíte, jaká služba je pro Vás nejvhodnější?

Zkuste najít potřebné informace v adresáři nebo se nám ozvěte přímo, rádi Vám pomůžeme:

E-mail: 4gsyQOQ-YaByO1.7~bGkO1p • Tel.: 599 525 941, 733 741 712