Senioři

Postaráme se o vás doma i v našich pobytových zařízeních. Poskytujeme služby, které vám usnadní důstojně prožít podzim života.

Centra denních služeb

Nabízí aktivní využití volného času a společenský kontakt s vrstevníky seniorům a dospělým osobám se zdravotním omezením (počínající demence, smyslové poruchy, pohybové problémy apod.), kteří vyžadují asistenci někoho druhého. Denní centrum mohou navštěvovat lidé, kteří již nemohou být sami doma, ale zároveň ještě nejsou upoutáni na lůžko a nevyžadují poskytování pobytové služby.

Domovy pro seniory

Umožňují seniorům prožít stáří tak, aby s ohledem na svůj zdravotní stav a s respektem ke své osobnosti a soukromí mohli nadále žít důstojným životem, zachovali si vazby s místní komunitou a unikli sociálnímu vyloučení.

Doprava seniorů

Nabízí osobní přepravu seniorům a lidem se zdravotním postižením za výhodnější cenu a v místech působení dané Charity.

Odlehčovací služba

Umožňuje odpočinek lidem, kteří pečují o své blízké se sníženou soběstačností. Zajistí pro ně nezbytnou péči, vzdělávací, společenské či terapeutické aktivity a někdy také ubytování na přechodnou dobu.

Osobní asistence

Pomáhá se zvládnutím podobných úkonů jako pečovatelská služba, navíc také při vzdělávání, volnočasových aktivitách a obecně při obstarávání osobních záležitostí. Může být poskytnuta v libovolném čase podle dohody s klientem.

Ošetřovatelská služba

Probíhá v klientově domácnosti a poskytují ji zdravotní sestry na základě doporučení ošetřujícího lékaře: jde například o podávání léků, převazy apod. Je hrazena zdravotní pojišťovnou.

Pečovatelská služba

Pomáhá klientům při zvládání běžných úkonů, hygieny, zajištění stravy a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Poskytuje se v předem vymezeném čase.

Penzion pro seniory

Poskytuje pobytovou službu pro seniory, kteří se už sami o sebe nedokážou postarat v přirozeném prostředi. Nabízí jim pečovatelskou a ošetřovatelskou péči a další aktivity pro důstojné stáří.

Poradna pro pečující

Nebojte se pečovat. Poradenské služby pro seniory, lidi se zdravotním postižením nebo pro pečující.V poradnách získáte základní i odborné poradenství, jak se postarat o své blízké.

Půjčovny kompenzačních pomůcek

Nabízí k zapůjčení zdravotní a kompenzační pomůcky, které pomáhají lidem co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Podporují jejich návrat do běžného života a usnadňují také rodinným příslušníkům péči o své blízké. Pomůcky si mohou zapůjčit osoby zdravotně postižené, nemocné, propuštěné z nemocničního léčení, lidé po úrazech apod. 

Sociálně aktivizační centra

Nabízí seniorům aktivity, aby zůstali v konatku se svými vrstevníky a vytváří bezpečné prostředí pro setkávání.

Týdenní stacionáře

Díky pobytu v týdenním stacionáři mohou zůstat lidé pečující o své blízké v práci nebo dočerpat síly pro další péči.

Nenašli jste co jste hledali? Nevíte, jaká služba je pro Vás nejvhodnější?

Zkuste najít potřebné informace v adresáři nebo se nám ozvěte přímo, rádi Vám pomůžeme:

E-mail: 4gsyQOQ-YaByO1.7~bGkO1p • Tel.: 599 525 941, 733 741 712