Den Charity

Na přelomu měsíce září a října, okolo svátku svatého Vincence z Pauly, patrona charitních zařízení, otevírají jednotlivé služby své dveře veřejnosti s cílem přiblížit svou činnost a poslání charitní rodiny. Celostátní kampaň Den Charity píše své začátky v roce 2004, kdy na jižní Moravě začaly jednotlivá zařízení a domovy pořádat dny otevřených dveří pro veřejnost. O čtyři roky později, v lednu 2008, Česká biskupská konference oficiálně vyhlásila den 27. září, kdy církev slaví památku svatého Vincence z Pauly, jako Den Charity. 

Akce, které se konají k příležitosti Dne Charity mohou být např. dny otevřených dveří, koncerty, výstavy, exkurze, apod. Více informací o jednotlivých akcích se dozvíte na webových stránkách anebo sekretariátech příslušných charit.

Kdo byl Vincenc z Pauly?

Francouzsky také Vincent de Paul (24. 4. 1581 – 27. 9. 1660)

Sv. Vincenc z PaulySvatý Vincenc z Pauly byl francouzský kněz a jeden ze zakladatelů moderní evropské charity a péče o chudé. Vystudoval teologii v Toulouse a svůj život zasvětil pomoci potřebným. V roce 1625 založil misijní řád lazaristů (vincentinů) a o osm let později ženský řád Dcer milosrdné lásky (Vincentek). Jeho myšlenka založit společenství sester s charitativní službou, které nejsou vázány klauzurou, byla průkopnická nejen pro další vývoj ženských řeholí, ale také pro sociální a společenský vývoj Evropy.

Roku 1729 byl papežem Benediktem XIII. prohlášen za blahoslaveného, roku 1737 papežem Klementem XII. za svatého. 


Z myšlenek svatého Vincence z Pauly

„Abych skutečně žil, musím druhým k životu pomáhat a život poskytovat. Žiji tedy skutečně jen
tehdy, když s mou pomocí žijí druzí.“

„Sloužit chudým znamená jít k Bohu.“